TOP

講習会

第24回

社会人
2018年

日時…平成30年6月23日 場所…アクロスホール

 

「熱中症を予防する水分補給、栄養」      寺山 絵未 氏
(一社)大分県サッカー協会 医学委員(管理栄養士)

 

「育成年代におけるコンディショニング」      矢部 克樹 氏
(一社)大分県サッカー協会 医学委員(理学療法士)

 

「大分県サッカー協会 医学委員会の取り組み」    藤野 毅 氏
(一社)大分県サッカー協会 医学委員会事務局長

 

「大分県から発信する育成年代メディカルサポート」
(一社)大分県サッカー協会 会長
(NPO)日本メディカルマネージャー協会代表理事    大場 俊二 氏

 

「サッカー選手の外傷・障害との向き合い方」
(一社)大分県サッカー協会 特任理事
大分市議会議員           高松 大樹 氏
U-23 アテネオリンピック代表(2004)
日本代表(2006、2007)